nslookup 入门命令

| |
[不指定 2023/06/27 10:27 | by admin ]
nslookup 命令是什么?
答:查询DNS的记录,查看域名解析是否正常,在网络故障的时候用来诊断网络问题。
点击在新窗口中浏览此图片
1、nslookup 的查询在不指定参数的情况下,默认查询的类型为A

2、 nslookup IP反向DNS解析

3、查找host-to-find域的邮件服务器
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]
               

验证码 不区分大小写