vb6读写系统临时目录 temp

| |
[不指定 2021/11/29 00:10 | by admin ]
窗口一个按钮,一个文本,简洁代码短少,无需API长篇大论。。
VB6编程 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(2420)
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]
               

验证码 不区分大小写