C#点击关闭按钮 弹出确认框

| |
[不指定 2023/08/06 13:14 | by admin ]
1、第一步打开窗口面板的Form1.cs文件
2、点击属性里面的【闪电】图标事件;再双击FormClosing,进入到函数里面编辑;
  
VC#源码 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(1115)
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]
               

验证码 不区分大小写