vb6打开文件CommonDialog用法

| |
[不指定 2022/12/12 16:26 | by admin ]
1、打开任意文件【第一种】

2、指定打开某后涰【第二种】


VB6编程 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(1251)
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]
               

验证码 不区分大小写